Skip to main content

Text 106

Text 106

Text

Verš

śloka-vyākhyā lāgi’ ei kariluṅ ābhāsa
ebe kari ślokera mūlārtha prakāśa
śloka-vyākhyā lāgi’ ei kariluṅ ābhāsa
ebe kari ślokera mūlārtha prakāśa

Synonyms

Synonyma

śloka-vyākhyā — of the explanation of the verse; lāgi’ — for the matter; ei — this; kariluṅ — I did; ābhāsa — indication; ebe — now; kari — let Me do; ślokera — of the verse; mūla-artha — the real meaning; prakāśa — the manifestation.

śloka-vyākhyā — vysvětlení tohoto verše; lāgi' — za účelem; ei — toto; kariluṅ — učinil jsem; ābhāsa — náznak; ebe — nyní; kari — učiním; ślokera — verše; mūla-artha — skutečný význam; prakāśa — vyjevení.

Translation

Překlad

“I have given all these explanations just to give some indication of the verse’s meaning. Now let Me explain the real meaning of the verse.

„Všechna vysvětlení jsem předložil jen proto, abych naznačil význam tohoto verše. Nyní vysvětlím jeho skutečný význam.“