Skip to main content

Text 23

Text 23

Text

Verš

vāgbhiḥ stuvanto manasā smarantas
tanvā namanto ’py aniśaṁ na tṛptāḥ
bhaktāḥ śravan-netra-jalāḥ samagram
āyur harer eva samarpayanti
vāgbhiḥ stuvanto manasā smarantas
tanvā namanto ’py aniśaṁ na tṛptāḥ
bhaktāḥ śravan-netra-jalāḥ samagram
āyur harer eva samarpayanti

Synonyms

Synonyma

vāgbhiḥ — by words; stuvantaḥ — offering prayers to the Supreme Personality of Godhead; manasā — by the mind; smarantaḥ — remembering; tanvā — by the body; namantaḥ — offering obeisances; api — although; aniśam — all the time; na tṛptāḥ — not satisfied; bhaktāḥ — the devotees; śravat — shedding; netra-jalāḥ — tears from the eyes; samagram — the whole; āyuḥ — life; hareḥ — to Kṛṣṇa; eva — only; samarpayanti — dedicate.

vāgbhiḥ — slovy; stuvantaḥ — modlící se k Nejvyšší Osobnosti Božství; manasā — myslí; smarantaḥ — vzpomínající; tanvā — tělem; namantaḥ — klanící se; api — i když; aniśam — neustále; na tṛptāḥ — nespokojení; bhaktāḥ — oddaní; śravat — roní; netra-jalāḥ — slzy z očí; samagram — celý; āyuḥ — život; hareḥ — Kṛṣṇovi; eva — pouze; samarpayanti — zasvěcují.

Translation

Překlad

“ ‘With their words, they offer prayers to the Lord. With their minds, they always remember the Lord. With their bodies, they offer obeisances to the Lord. Despite all these activities, they are still not satisfied. This is the nature of pure devotees. Shedding tears from their eyes, they dedicate their whole lives to the Lord’s service.’

„  ,Svými slovy se modlí k Pánu. Ve svých myslích na Pána neustále vzpomínají. Svými těly se Pánu klaní, a přes to všechno nejsou spokojení. To je povaha čistých oddaných. Z očí roní slzy a celé své životy zasvěcují službě Pánu.̀  “

Purport

Význam

This verse from the Hari-bhakti-sudhodaya is found in the Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.3.29).

Tento verš z Hari-bhakti-sudhodayi se nachází v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.3.29).