Skip to main content

Text 125

Text 125

Text

Verš

saṅkṣepe kahiluṅ — ‘prema’-prayojana-saṁvāda
vistāri’ kahana nā yāya prabhura prasāda
saṅkṣepe kahiluṅ — ‘prema’-prayojana-saṁvāda
vistāri’ kahana nā yāya prabhura prasāda

Synonyms

Synonyma

saṅkṣepe — briefly; kahiluṅ — I have described; prema-prayojana-saṁvāda — the discussion of the ultimate goal of life, love of Godhead; vistāri’ — expansively; kahana — describing; yāya — not possible; prabhura prasāda — the benediction of Śrī Caitanya Mahāprabhu.

saṅkṣepe — stručně; kahiluṅ — vysvětlil jsem; prema-prayojana-saṁvāda — pojednání o konečném cíli života, lásce k Bohu; vistāri' — obšírně; kahana — popis; yāya — není možný; prabhura prasāda — požehnání Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Translation

Překlad

Thus I have briefly described a discussion of the ultimate goal of life, love of Godhead. The mercy of Śrī Caitanya Mahāprabhu cannot be described expansively.

Stručně jsem tak popsal rozhovor o konečném cíli života, lásce k Bohu. Milost Śrī Caitanyi Mahāprabhua se obšírně popsat nedá.