Skip to main content

Text 64

Text 64

Text

Verš

śraddhāvān jana haya bhakti-adhikārī
‘uttama’, ‘madhyama’, ‘kaniṣṭha’ — śraddhā-anusārī
śraddhāvān jana haya bhakti-adhikārī
‘uttama’, ‘madhyama’, ‘kaniṣṭha’ — śraddhā-anusārī

Synonyms

Synonyma

śraddhāvān jana — a person with faith; haya — is; bhakti-adhikārī — eligible for discharging transcendental loving service to the Lord; uttama — first class; madhyama — intermediate; kaniṣṭha — the lowest class; śraddhā-anusārī — according to the proportion of faith.

śraddhāvān jana — ten, kdo má víru; haya — je; bhakti-adhikārī — způsobilý pro transcendentální láskyplnou službu Pánu; uttama — první třídy; madhyama — střední; kaniṣṭha — nejnižší třídy; śraddhā-anusārī — podle velikosti víry.

Translation

Překlad

“A faithful devotee is a truly eligible candidate for the loving service of the Lord. According to one’s faith, one is classified as a topmost devotee, an intermediate devotee or an inferior devotee.

„Oddaný, který má víru, je skutečně vhodným uchazečem o láskyplnou službu Pánu. Podle víry se řadí mezi nejvyšší oddané, střední oddané nebo nižší oddané.“

Purport

Význam

The word śraddhāvān (faithful) means understanding Kṛṣṇa to be the summum bonum — the eternal truth and absolute transcendence. If one has full faith in Kṛṣṇa and confidence in Him, one becomes eligible to discharge devotional service confidentially. According to one’s faith, one is a topmost, intermediate or inferior devotee.

Slovo śraddhāvān (mající víru) znamená znát Kṛṣṇu jako summum bonum – věčnou pravdu a absolutní transcendenci. Ten, kdo má pevnou víru v Kṛṣṇu a důvěřuje Mu, je způsobilý prokazovat důvěrnou oddanou službu. Podle své víry je člověk nejvyšším, středním nebo nižším oddaným.