Skip to main content

Text 38

Text 38

Text

Verš

kṛṣṇa kahe, — ‘āmā bhaje, māge viṣaya-sukha
amṛta chāḍi’ viṣa māge, — ei baḍa mūrkha
kṛṣṇa kahe, — ‘āmā bhaje, māge viṣaya-sukha
amṛta chāḍi’ viṣa māge, — ei baḍa mūrkha

Synonyms

Synonyma

kṛṣṇa kahe — Kṛṣṇa says; āmā bhaje — he worships Me; māge — but requests; viṣaya-sukha — material happiness; amṛta chāḍi’ — giving up the nectar; viṣa māge — he begs for poison; ei baḍa mūrkha — he is a great fool.

kṛṣṇa kahe — Kṛṣṇa říká; āmā bhaje — uctívá Mě; māge — ale žádá; viṣaya-sukha — hmotné štěstí; amṛta chāḍi' — vzdávající se nektaru; viṣa māge — prosí o jed; ei baḍa mūrkha — je velký hlupák.

Translation

Překlad

“Kṛṣṇa says, ‘If one engages in My transcendental loving service but at the same time wants the opulence of material enjoyment, he is very, very foolish. Indeed, he is just like a person who gives up ambrosia to drink poison.

„Kṛṣṇa říká: ,Pokud Mi někdo prokazuje transcendentální láskyplnou službu, ale zároveň chce bohatství hmotného požitku, je nesmírně hloupý. Ve skutečnosti je jako člověk, který odmítne nektar, aby mohl pít jed.̀  “