Skip to main content

Text 97

Text 97

Text

Verš

sei svārājya-lakṣmī kare nitya pūrṇa kāma
ataeva vede kahe ‘svayaṁ bhagavān’
sei svārājya-lakṣmī kare nitya pūrṇa kāma
ataeva vede kahe ‘svayaṁ bhagavān’

Synonyms

Synonyma

sei svārājya-lakṣmī — that personal opulence; kare — does; nitya — eternally; pūrṇa — fulfilling; kāma — all desires; ataeva — therefore; vede — in the Vedas; kahe — it is said; svayam bhagavān — Kṛṣṇa is the Supreme Personality of Godhead.

sei svārājya-lakṣmī — tento osobní majestát; kare — činí; nitya — věčně; pūrṇa — plní; kāma — všechny touhy; ataeva — proto; vede — ve Védách; kahe — je řečeno; svayam bhagavān — Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství.

Translation

Překlad

“Because He possesses the spiritual potencies, which fulfill all His desires, Kṛṣṇa is accepted as the Supreme Personality of Godhead. This is the Vedic version.

„Védy prohlašují, že Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství, protože vlastní duchovní energie, které plní veškeré Jeho touhy.“