Skip to main content

Text 91

Text 91

Text

Verš

golokākhya gokula, mathurā, dvārāvatī
ei tina loke kṛṣṇera sahaje nitya-sthiti
golokākhya gokula, mathurā, dvārāvatī
ei tina loke kṛṣṇera sahaje nitya-sthiti

Synonyms

Synonyma

goloka-ākhya — called Goloka; gokula — Gokula; mathurā — Mathurā; dvārāvatī — Dvārakā; ei tina loke — all three of these places; kṛṣṇera — of Lord Kṛṣṇa; sahaje — naturally; nitya-sthiti — eternal residence.

goloka-ākhya — zvaná Goloka; gokula — Gokula; mathurā — Mathurā; dvārāvatī — Dvārakā; ei tina loke — všechna tato tři místa; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; sahaje — přirozeně; nitya-sthiti — věčná sídla.

Translation

Překlad

“The three lokas are Gokula (Goloka), Mathurā and Dvārakā. Kṛṣṇa lives eternally in these three places.

„Těmi třemi lokami jsou Gokula (Goloka), Mathurā a Dvārakā. Na těchto třech místech Kṛṣṇa žije věčně.“

Purport

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura comments that in the Goloka planet there are three divisions: Gokula, Mathurā and Dvārakā. In His incarnation as Gaurasundara, Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu, the Lord conducts His pastimes in three areas: Navadvīpa, Jagannātha Purī (and South India) and Vraja-maṇḍala (the area of Vṛndāvana-dhāma).

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že planeta Goloka má tři části: Gokula, Mathurā a Dvārakā. Ve své inkarnaci Gaurasundary neboli Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua Pán provádí své zábavy na třech místech: v Navadvípu, Džagannáth Purí (a jižní Indii) a ve Vradža-mandale (oblast Vrindávan-dhámu).