Skip to main content

Text 84

Text 84

Text

Verš

kṛṣṇa kahe, “ei brahmāṇḍa pañcāśat koṭi yojana
ati kṣudra, tāte tomāra cāri vadana
kṛṣṇa kahe, “ei brahmāṇḍa pañcāśat koṭi yojana
ati kṣudra, tāte tomāra cāri vadana

Synonyms

Synonyma

kṛṣṇa kahe — Kṛṣṇa said; ei brahmāṇḍa — this universe; pañcāśat koṭi yojana — four billion miles; ati kṣudra — very small; tāte — therefore; tomāra — your; cāri vadana — four faces.

kṛṣṇa kahe — Kṛṣṇa řekl; ei brahmāṇḍa — tento vesmír; pañcāśat koṭi yojana — 6,4 miliard kilometrů; ati kṣudra — velmi malý; tāte — proto; tomāra — tvoje; cāri vadana — čtyři tváře.

Translation

Překlad

“Kṛṣṇa said, ‘Your particular universe has a diameter of four billion miles; therefore it is the smallest of all the universes. Consequently you have only four heads.

„Kṛṣṇa řekl: ,Tvůj vesmír měří v průměru 6,4 miliard kilometrů, a je tudíž ze všech vesmírů nejmenší. Proto máš jen čtyři hlavy.̀  “

Purport

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura, one of the greatest astrologers of his time, gives information from the Siddhānta-śiromaṇi that this universe measures 18,712,069,200,000,000 × 8 miles. This is the circumference of this universe. According to some, this is only half the circumference.

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura, jeden z největších astrologů své doby říká, že podle Siddhānta-śiromaṇi tento vesmír měří 18 712 069 200 000 000  12,8 kilometrů. To je obvod tohoto vesmíru. Podle jiných je to jen polovina obvodu.