Skip to main content

Text 79

Text 79

Text

Verš

kṛṣṇa-saha dvārakā-vaibhava anubhava haila
ekatra milane keha kāho nā dekhila
kṛṣṇa-saha dvārakā-vaibhava anubhava haila
ekatra milane keha kāho nā dekhila

Synonyms

Synonyma

kṛṣṇa-saha — with Kṛṣṇa; dvārakā-vaibhava — the opulence of Dvārakā; anubhava haila — there was perception; ekatra milane — although they came together; keha — someone; kāho — anyone else; dekhila — did not see.

kṛṣṇa-saha — s Kṛṣṇou; dvārakā-vaibhava — majestát Dváraky; anubhava haila — bylo vnímání; ekatra milane — i když se sešli; keha — někdo; kāho — kohokoliv jiného; dekhila — neviděl.

Translation

Překlad

“Thus the opulence of Dvārakā was perceived by each and every one of them. Although they were all assembled together, no one could see anyone but himself.

„Každý z nich tak mohl vnímat majestát Dváraky. Přestože byli pohromadě, nikdo z nich neviděl nikoho jiného než sebe.̀  “

Purport

Význam

The four-headed Brahmā perceived the opulence of Dvārakā-dhāma, where Kṛṣṇa was staying, and although there were Brahmās present having ten to ten million heads, and although many Lord Śivas were also assembled, only the four-headed Brahmā of this universe could see all of them. By the inconceivable potency of Kṛṣṇa, the others could not see one another. Although all the Brahmās and Śivas were assembled together, due to Kṛṣṇa’s energy they could not meet or talk among themselves individually.

Čtyřhlavý Brahmā vnímal majestát Dváraka-dhámu, kde žil Kṛṣṇa. I když tam byli přítomní Brahmové s deseti až deseti milióny hlav a i když tam bylo také mnoho Śivů, všechny je mohl vidět pouze čtyřhlavý Brahmā z tohoto vesmíru. Ostatní se působením Kṛṣṇovy nepochopitelné energie navzájem neviděli. Všichni Brahmové a Śivové byli sice pohromadě, ale vlivem Kṛṣṇovy energie se nemohli setkat, ani spolu mluvit.