Skip to main content

Text 62

Text 62

Text

Verš

kṛṣṇe jānāñā dvārī brahmāre lañā gelā
kṛṣṇera caraṇe brahmā daṇḍavat kailā
kṛṣṇe jānāñā dvārī brahmāre lañā gelā
kṛṣṇera caraṇe brahmā daṇḍavat kailā

Synonyms

Synonyma

kṛṣṇe jānāñā — informing Lord Kṛṣṇa; dvārī — the doorman; brahmāre — Lord Brahmā; lañā — taking; gelā — went; kṛṣṇera caraṇe — at the lotus feet of Kṛṣṇa; brahmā — Lord Brahmā; daṇḍavat kailā — offered obeisances.

kṛṣṇe jānāñā — poté, co vyřídil Pánu Kṛṣṇovi; dvārī — vrátný; brahmāre — Pána Brahmu; lañā — beroucí; gelā — šel; kṛṣṇera caraṇe — u lotosových nohou Kṛṣṇy; brahmā — Pán Brahmā; daṇḍavat kailā — poklonil se.

Translation

Překlad

“The doorman then informed Lord Kṛṣṇa of Lord Brahmā’s description, and Lord Kṛṣṇa gave him permission to enter. The doorman escorted Lord Brahmā in, and as soon as Brahmā saw Lord Kṛṣṇa, he offered obeisances at His lotus feet.

„Vrátný vyřídil Pánu Kṛṣṇovi Brahmův popis a Pán Kṛṣṇa mu dovolil vstoupit. Vrátný tedy Pána Brahmu přivedl dovnitř. Jakmile Brahmā spatřil Pána Kṛṣṇu, poklonil se u Jeho lotosových nohou.“