Skip to main content

Text 51

Text 51

Text

Verš

tasyāḥ pāre para-vyoma
tri-pād-bhūtaṁ sanātanam
amṛtaṁ śāśvataṁ nityam
anantaṁ paramaṁ padam
tasyāḥ pāre para-vyoma
tri-pād-bhūtaṁ sanātanam
amṛtaṁ śāśvataṁ nityam
anantaṁ paramaṁ padam

Synonyms

Synonyma

tasyāḥ pāre — on the other bank of the Virajā River; para-vyoma — the spiritual sky; tri-pāt-bhūtam — existing as three fourths of the opulence of the Supreme Lord; sanātanam — eternal; amṛtam — without deterioration; śāśvatam — without being subjected to the control of time; nityam — constantly existing; anantam — unlimited; paramam — supreme; padam — abode.

tasyāḥ pāre — na druhém břehu řeky Viraji; para-vyoma — duchovní nebe; tri-pāt-bhūtam — existující jako tři čtvrtiny bohatství Nejvyššího Pána; sanātanam — věčné; amṛtam — nezničitelné; śāśvatam — které nepodléhá času; nityam — existující neustále; anantam — nekonečné; paramam — nejvyšší; padam — sídlo.

Translation

Překlad

“ ‘Beyond the river Virajā is the spiritual nature, which is indestructible, eternal, inexhaustible and unlimited. It is the supreme abode, consisting of three fourths of the Lord’s opulences. It is known as paravyoma, the spiritual sky.’

„  ,Za řekou Virajou se nachází nezničitelná, věčná, nevyčerpatelná a nekonečná duchovní příroda. Je to svrchované sídlo zahrnující tři čtvrtiny Pánova bohatství, a je známé jako paravyoma, duchovní nebe.̀  “

Purport

Význam

In the spiritual sky there is neither anxiety nor fear. It is eternally existing, and it consists of three fourths of the Lord’s energy. The material world is an exhibition of only one fourth of the Lord’s energy. Therefore it is called eka-pād-vibhūti.

V duchovním nebi nevládne úzkost ani strach. Existuje věčně a skládá se ze tří čtvrtin Pánovy energie. Tento hmotný svět je projevem pouhé čtvrtiny Pánovy energie, a proto se mu říká eka-pād-vibhūti.