Skip to main content

Text 30

Text 30

Text

Verš

apāra aiśvarya kṛṣṇera — nāhika gaṇana
śākhā-candra-nyāye kari dig-daraśana
apāra aiśvarya kṛṣṇera — nāhika gaṇana
śākhā-candra-nyāye kari dig-daraśana

Synonyms

Synonyma

apāra — unlimited; aiśvarya — opulence; kṛṣṇera — of Lord Kṛṣṇa; nāhika gaṇana — there is no estimation; śākhā-candra-nyāye — according to the logic of seeing the moon through the branches of a tree; kari — I make; dik-daraśana — an indication only.

apāra — neomezený; aiśvarya — majestát; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; nāhika gaṇana — nelze odhadnout; śākhā-candra-nyāye — podle logiky sledování měsíce skrze větve stromu; kari — činím; dik-daraśana — pouhý náznak.

Translation

Překlad

“No one can estimate the opulence of Kṛṣṇa. That is unlimited. However, just as one sees the moon through the branches of a tree, I wish to give a little indication.”

„Kṛṣṇův majestát je nekonečný, a proto ho nikdo nedokáže odhadnout. Chtěl bych ho však alespoň naznačit, stejně jako člověk vidí měsíc skrze větve stromu.“

Purport

Význam

First a child is shown the branches of a tree, and then he is shown the moon through the branches. This is called śākhā-candra-nyāya. The idea is that first one must be given a simpler example. Then the more difficult background is explained.

Dítěti nejdříve ukážeme větve stromu a skrze ně potom měsíc. Tomu se říká śākhā-candra-nyāya. Jde o to, že nejdříve je třeba dát jednodušší příklad, a potom je možné vysvětlit složitější pozadí.