Skip to main content

Text 138

Text 138

Text

Verš

kṛṣṇāṅga — lāvaṇya-pūra,madhura haite sumadhura,
tāte yei mukha sudhākara
madhura haite sumadhura,
tāhā ha-ite sumadhura,
tāra yei smita jyotsnā-bhara
kṛṣṇāṅga — lāvaṇya-pūra,madhura haite sumadhura,
tāte yei mukha sudhākara
madhura haite sumadhura,
tāhā ha-ite sumadhura,
tāra yei smita jyotsnā-bhara

Synonyms

Synonyma

kṛṣṇa-aṅga — the bodily features of Kṛṣṇa; lāvaṇya-pūra — the city of attractive beauty; madhura — sweetness; haite — than; su-madhura — still more sweet; tāte — in that body; yei — that; mukha — face; sudhākara — like the moon; madhura haite su-madhura — sweeter than sweetness; tāhā ha-ite — than that; su-madhura — still more sweet; tāra — of which; yei — that; smita — smiling; jyotsnā-bhara — like the moonshine.

kṛṣṇa-aṅga — Kṛṣṇovy tělesné rysy; lāvaṇya-pūra — město přitažlivé krásy; madhura — sladkost; haite — než; su-madhura — ještě sladší; tāte — v tomto těle; yei — tato; mukha — tvář; sudhākara — jako měsíc; madhura haite su-madhura — sladší než samotná sladkost; tāhā ha-ite — než to; su-madhura — ještě sladší; tāra — jehož; yei — tento; smita — úsměv; jyotsnā-bhara — jako měsíční svit.

Translation

Překlad

“Kṛṣṇa’s body is a city of attractive features, and it is sweeter than sweet. His face, which is like the moon, is sweeter still. And the supremely sweet gentle smile on that moonlike face is like rays of moonshine.

„Kṛṣṇovo tělo je městem přitažlivých rysů a je sladší než sladké. Jeho měsíci podobná tvář je ještě sladší, a svrchovaně sladký jemný úsměv na té měsíci podobné tváři připomíná paprsky měsíčního svitu.“

Purport

Význam

The smile on Kṛṣṇa’s face, which is just like the smiling of the moon, generates greater and greater happiness for the gopīs.

Úsměv na Kṛṣṇově tváři je jako úsměv měsíce a gopīm přináší stále větší a větší štěstí.