Skip to main content

Text 12

Text 12

Text

Verš

brahmādi rahu — sahasra-vadane ‘ananta’
nirantara gāya mukhe, nā pāya guṇera anta
brahmādi rahu — sahasra-vadane ‘ananta’
nirantara gāya mukhe, nā pāya guṇera anta

Synonyms

Synonyma

brahmā-ādi rahu — leave aside Lord Brahmā and others; sahasra-vadane — in thousands of mouths; ananta — Lord Ananta; nirantara — continuously; gāya — chants; mukhe — in the mouths; pāya — does not obtain; guṇera — of qualities of the Lord; anta — the end.

brahmā-ādi rahu — nemluvě o Pánu Brahmovi a dalších; sahasra-vadane — tisíci úst; ananta — Pán Ananta; nirantara — neustále; gāya — opěvuje; mukhe — v ústech; pāya — nedosáhne; guṇera — vlastností Pána; anta — konec.

Translation

Překlad

“To say nothing of Lord Brahmā, even Lord Ananta, who has thousands of heads, cannot reach the end of the Lord’s transcendental qualities, even though He is continuously chanting their praises.

„Co říci o Pánu Brahmovi, když dokonce ani Pán Ananta s tisíci hlavami se nedobírá konce Pánových transcendentálních vlastností, které neustále opěvuje?“