Skip to main content

Text 109

Text 109

Text

Verš

muktā-hāra — baka-pāṅti,indra-dhanu-piñcha tati,
pītāmbara — vijurī-sañcāra
kṛṣṇa nava-jaladhara,
jagat-śasya-upara,
variṣaye līlāmṛta-dhāra
muktā-hāra — baka-pāṅti,indra-dhanu-piñcha tati,
pītāmbara — vijurī-sañcāra
kṛṣṇa nava-jaladhara,
jagat-śasya-upara,
variṣaye līlāmṛta-dhāra

Synonyms

Synonyma

muktā-hāra — a necklace of pearls; baka-pāṅti — like a row of white herons; indra-dhanu — like a rainbow; piñcha — a peacock feather; tati — there; pīta-ambara — yellow garments; vijurī-sañcāra — like the appearance of lightning in the sky; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; nava — new; jala-dhara — cloud carrying water; jagat — the universe; śasya — like crops of grains; upara — upon; variṣaye — rains; līlā-amṛta — the pastimes of Lord Kṛṣṇa; dhāra — like a shower.

muktā-hāra — náhrdelník z perel; baka-pāṅti — jako řada bílých volavek; indra-dhanu — jako duha; piñcha — paví pero; tati — tam; pīta-ambara — žluté šaty; vijurī-sañcāra — jako blesk na obloze; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; nava — čerstvý; jala-dhara — mrak plný vody; jagat — vesmír; śasya — jako úroda obilí; upara — na; variṣaye — prší; līlā-amṛta — zábavy Pána Kṛṣṇy; dhāra — jako sprcha.

Translation

Překlad

“Kṛṣṇa wears a pearl necklace that appears like a chain of white herons around His neck. The peacock feather in His hair appears like a rainbow, and His yellow garments appear like lightning in the sky. Kṛṣṇa appears like a newly risen cloud, and the gopīs appear like newly grown grains in the field. Constant rains of nectarean pastimes fall upon these newly grown grains, and it seems that the gopīs are receiving beams of life from Kṛṣṇa, exactly as grains receive life from the rains.

„Kṛṣṇa nosí perlový náhrdelník, který na Jeho krku vypadá jako řada bílých volavek. Paví pero v Jeho vlasech vypadá jako duha a Jeho žluté šaty připomínají blesk na obloze. Kṛṣṇa vypadá jako čerstvý mrak a gopī jako čerstvé obilné klasy na poli. Na toto nové obilí padají neustávající deště nektarových zábav a zdá se, že gopī získávají od Kṛṣṇy paprsky života stejně, jako obilí získává život z dešťů.“