Skip to main content

Text 106

Text 106

Text

Verš

brahmāṇḍopari paravyoma,tāhāṅ ye svarūpa-gaṇa,
tāṅ-sabāra bale hare mana
pati-vratā-śiromaṇi,
yāṅre kahe veda-vāṇī,
ākarṣaye sei lakṣmī-gaṇa
brahmāṇḍopari paravyoma,tāhāṅ ye svarūpa-gaṇa,
tāṅ-sabāra bale hare mana
pati-vratā-śiromaṇi,
yāṅre kahe veda-vāṇī,
ākarṣaye sei lakṣmī-gaṇa

Synonyms

Synonyma

brahmāṇḍa-upari — above all the universes; para-vyoma — the spiritual sky; tāhāṅ — there; ye — all those; svarūpa-gaṇa — transcendental personal expansions; tāṅ-sabāra — of all of Them; bale — by force; hare mana — it enchants the minds; pati-vratā — of those who are chaste and devoted to the husband; śiromaṇi — topmost; yāṅre — unto whom; kahe — describe; veda-vāṇī — hymns of the Vedas; ākarṣaye — it attracts; sei — those; lakṣmī-gaṇa — all the goddesses of fortune.

brahmāṇḍa-upari — nad všemi vesmíry; para-vyoma — duchovní nebe; tāhāṅ — tam; ye — všechny ty; svarūpa-gaṇa — transcendentální osobní expanze; tāṅ-sabāra — jich všech; bale — silou; hare mana — okouzluje mysl; pati-vratā — těch, které jsou počestné a oddané svému manželovi; śiromaṇi — nejvyšší; yāṅre — koho; kahe — popisují; veda-vāṇī — védské hymny; ākarṣaye — přitahuje; sei — tyto; lakṣmī-gaṇa — všechny bohyně štěstí.

Translation

Překlad

“The beauty of Kṛṣṇa’s body is so attractive that it attracts not only the demigods and other living entities within this material world but the personalities of the spiritual sky as well, including the Nārāyaṇas, who are expansions of Kṛṣṇa’s personality. The minds of the Nārāyaṇas are thus attracted by the beauty of Kṛṣṇa’s body. In addition, the goddesses of fortune [Lakṣmīs], who are the wives of the Nārāyaṇas and are the women described in the Vedas as most chaste, are also attracted by the wonderful beauty of Kṛṣṇa.

„Krása Kṛṣṇova těla je tak přitažlivá, že přitahuje nejen polobohy a další živé bytosti v tomto hmotném světě, ale také osobnosti v duchovním světě, včetně Nārāyaṇů, expanzí Kṛṣṇovy osobnosti. Mysli Nārāyaṇů jsou tak přitahované krásou Kṛṣṇova těla a tato úžasná krása navíc přitahuje i bohyně štěstí (Lakṣmī), manželky Nārāyaṇů, jež jsou ve Védách popisované jako ty nejcudnější ženy.“