Skip to main content

Text 82

Text 82

Text

Verš

sanātanera vairāgye prabhura ānanda apāra
bhoṭa-kambala pāne prabhu cāhe bāre bāra
sanātanera vairāgye prabhura ānanda apāra
bhoṭa-kambala pāne prabhu cāhe bāre bāra

Synonyms

Synonyma

sanātanera — of Sanātana Gosvāmī; vairāgye — by the renunciation; prabhura — of Śrī Caitanya Mahāprabhu; ānanda — happiness; apāra — unlimited; bhoṭa-kambala — the woolen blanket; pāne — towards; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; cāhe — looks; bāre bāra — repeatedly.

sanātanera — Sanātany Gosvāmīho; vairāgye — z odříkání; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ānanda — radost; apāra — neomezená; bhoṭa-kambala — vlněnou přikrývku; pāne — na; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; cāhe — dívá se; bāre bāra — opakovaně.

Translation

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu felt unlimited happiness to observe Sanātana Gosvāmī’s strict following of the principles of sannyāsa. However, He repeatedly glanced at the woolen blanket Sanātana Gosvāmī was wearing.

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu viděl, jak přísně následuje Sanātana Gosvāmī zásady sannyāsu, pociťoval nekonečné štěstí. Neustále se však díval na vlněnou přikrývku, kterou měl Sanātana Gosvāmī na sobě.