Skip to main content

Text 70

Text 70

Text

Verš

bhadra karāñā tāṅre gaṅgā-snāna karāila
śekhara āniyā tāṅre nūtana vastra dila
bhadra karāñā tāṅre gaṅgā-snāna karāila
śekhara āniyā tāṅre nūtana vastra dila

Synonyms

Synonyma

bhadra karāñā — making gentle; tāṅre — him; gaṅgā-snāna — bathing in the Ganges; karāila — caused to do; śekhara — Candraśekhara; āniyā — bringing; tāṅre — to him; nūtana — new; vastra — clothing; dila — delivered.

bhadra karāñā — kultivující; tāṅre — ho; gaṅgā-snāna — koupel v Ganze; karāila — přiměl vykonat; śekhara — Candraśekhara; āniyā — poté, co přinesl; tāṅre — jemu; nūtana — nové; vastra — oblečení; dila — dal.

Translation

Překlad

Candraśekhara then made Sanātana Gosvāmī look like a gentleman. He took him to bathe in the Ganges, and afterwards he brought him a new set of clothes.

Candraśekhara potom zařídil, aby Sanātana Gosvāmī vypadal jako kultivovaný člověk. Vzal ho ke Ganze, aby se vykoupal, a pak mu přinesl nové oblečení.

Purport

Význam

The words bhadra karāñā are significant in this verse. Due to his long hair, mustache and beard, Sanātana Gosvāmī looked like a daraveśa, or hippie. Since Śrī Caitanya Mahāprabhu did not like Sanātana Gosvāmī’s hippie features, he immediately asked Candraśekhara to get him shaved clean. If anyone with long hair or a beard wants to join this Kṛṣṇa consciousness movement and live with us, he must similarly shave himself clean. The followers of Śrī Caitanya Mahāprabhu consider long hair objectionable.

V tomto verši jsou významná slova bhadra karāñā. S dlouhými vlasy a vousy Sanātana Gosvāmī vypadal jako daraveśa neboli hippie. Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi se nelíbilo, že Sanātana Gosvāmī vypadá jako hippie, a proto Candraśekhara okamžitě požádal, aby ho nechal oholit. Pokud se tedy někdo s dlouhými vlasy a vousy chce připojit k našemu hnutí a žít s námi, musí se také čistě oholit. Následovníci Śrī Caitanyi Mahāprabhua považují dlouhé vlasy za nežádoucí.

Sanātana Gosvāmī was saved from a hellish condition (Mahāraurava) by the grace of Śrī Caitanya Mahāprabhu. Mahāraurava is a hell wherein animal killers are placed. In this regard, refer to Śrīmad-Bhāgavatam (5.26.10-12).

Sanātana Gosvāmī byl milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua zachráněn před pekelnými podmínkami (Mahārauravou). Mahāraurava je peklo pro ty, kdo zabíjejí zvířata. V této souvislosti se obraťte na Śrīmad-Bhāgavatam (5.26.10–12).