Skip to main content

Text 64

Text 64

Text

Verš

sanātana kahe, — ‘kṛṣṇa āmi nāhi jāni
āmāra uddhāra-hetu tomāra kṛpā māni’
sanātana kahe, — ‘kṛṣṇa āmi nāhi jāni
āmāra uddhāra-hetu tomāra kṛpā māni’

Synonyms

Synonyma

sanātana kahe — Sanātana Gosvāmī said; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; āmi — I; nāhi jāni — do not know; āmāra — my; uddhāra-hetu — the cause of release; tomāra — Your; kṛpā — mercy; māni — I accept.

sanātana kahe — Sanātana Gosvāmī řekl; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇu; āmi — já; nāhi jāni — neznám; āmāra — svého; uddhāra-hetu — příčinu vysvobození; tomāra — Tvoji; kṛpā — milost; māni — přijímám.

Translation

Překlad

Sanātana replied, “I do not know who Kṛṣṇa is. As far as I am concerned, I have been released from prison only by Your mercy.”

Sanātana odpověděl: „Já nevím, kdo je Kṛṣṇa. Co se mne týče, jen díky Tvé milosti jsem byl vysvobozen z vězení.“