Skip to main content

Text 396

Text 396

Text

Verš

goloka, gokula-dhāma — ‘vibhu’ kṛṣṇa-sama
kṛṣṇecchāya brahmāṇḍa-gaṇe tāhāra saṅkrama
goloka, gokula-dhāma — ‘vibhu’ kṛṣṇa-sama
kṛṣṇecchāya brahmāṇḍa-gaṇe tāhāra saṅkrama

Synonyms

Synonyma

goloka — the planet known as Goloka; gokula-dhāma — the spiritual land, the pasturing fields for the surabhi cows; vibhu — opulent and powerful; kṛṣṇa-sama — as much as Kṛṣṇa; kṛṣṇa-icchāya — by the supreme will of Kṛṣṇa; brahmāṇḍa-gaṇe — in each of the universes; tāhāra — of the Goloka and Gokula dhāmas; saṅkrama — appearance.

goloka — planeta známá jako Goloka; gokula-dhāma — duchovní země, pastviny pro krávy surabhi; vibhu — bohatá a mocná; kṛṣṇa-sama — stejně jako Kṛṣṇa; kṛṣṇa-icchāya — svrchovanou vůlí Kṛṣṇy; brahmāṇḍa-gaṇe — v každém vesmíru; tāhāra — Goloky a Gokuly dhāmů; saṅkrama — zjevení.

Translation

Překlad

“The spiritual abode known as Goloka, which is a pasturing land for surabhi cows, is as powerful and opulent as Kṛṣṇa. By the will of Kṛṣṇa, the original Goloka and Gokula dhāmas are manifested with Him in all the universes.

„Duchovní sídlo známé jako Goloka, které je pastvinou pro krávy surabhi, je stejně mocné a bohaté jako Kṛṣṇa. Vůlí Kṛṣṇy se s Ním původní dhāmy Goloka a Gokula projevují ve všech vesmírech.“