Skip to main content

Text 264

Text 264

Text

Verš

māyātīta paravyome sabāra avasthāna
viśve avatari’ dhare ‘avatāra’ nāma
māyātīta paravyome sabāra avasthāna
viśve avatari’ dhare ‘avatāra’ nāma

Synonyms

Synonyma

māyā-atīta — beyond the material nature; para-vyome — in the spiritual sky; sabāra — all of them; avasthāna — residence; viśve — within the material universe; avatari’ — coming down; dhare — take; avatāra nāma — the name avatāra.

māyā-atīta — nad hmotnou přírodou; para-vyome — v duchovním světě; sabāra — všech; avasthāna — sídlo; viśve — do hmotného vesmíru; avatari' — když sestupují; dhare — dostanou; avatāra nāma — jméno avatāra.

Translation

Překlad

“All the expansions of Lord Kṛṣṇa are actually residents of the spiritual world. But when they descend into the material world, they are called incarnations [avatāras].

„Veškeré expanze Pána Kṛṣṇy ve skutečnosti sídlí v duchovním světě. Když však sestoupí do hmotného světa, nazývají se inkarnace (avatārové).“