Skip to main content

Text 260

Text 260

Text

Verš

jaḍa haite sṛṣṭi nahe īśvara-śakti vine
tāhātei saṅkarṣaṇa kare śaktira ādhāne
jaḍa haite sṛṣṭi nahe īśvara-śakti vine
tāhātei saṅkarṣaṇa kare śaktira ādhāne

Synonyms

Synonyma

jaḍa haite — from the dull material energy; sṛṣṭi nahe — the cosmic manifestation is not possible; īśvara-śakti vine — without the help of the energy of the Supreme Lord, the Personality of Godhead; tāhātei — in the material energy; saṅkarṣaṇa — Lord Saṅkarṣaṇa; kare — does; śaktira — of the spiritual energy; ādhāne — empowering.

jaḍa haite — z netečné hmotné přírody; sṛṣṭi nahe — projevení vesmíru není možné; īśvara-śakti vine — bez pomoci energie Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství; tāhātei — v hmotné energii; saṅkarṣaṇa — Pán Saṅkarṣaṇa; kare — činí; śaktira — duchovní energie; ādhāne — zmocnění.

Translation

Překlad

“Without the Supreme Personality of Godhead’s energy, dull matter cannot create the cosmic manifestation. Its power does not arise from the material energy itself but is endowed by Saṅkarṣaṇa.

„Bez energie Nejvyšší Osobnosti Božství nemůže netečná hmota stvořit vesmírný projev. Její síla nepochází ze samotné hmotné energie, ale od Saṅkarṣaṇa.“