Skip to main content

Text 259

Text 259

Text

Verš

māyā-dvāre sṛje teṅho brahmāṇḍera gaṇa
jaḍa-rūpā prakṛti nahe brahmāṇḍa-kāraṇa
māyā-dvāre sṛje teṅho brahmāṇḍera gaṇa
jaḍa-rūpā prakṛti nahe brahmāṇḍa-kāraṇa

Synonyms

Synonyma

māyā-dvāre — by the agency of the external energy; sṛje — creates; teṅho — Lord Saṅkarṣaṇa; brahmāṇḍera gaṇa — all the groups of universes; jaḍa-rūpā — appearing dull; prakṛti — the material energy; nahe — is not; brahmāṇḍa-kāraṇa — the cause of the cosmic manifestation.

māyā-dvāre — skrze vnější energii; sṛje — tvoří; teṅho — Pán Saṅkarṣaṇa; brahmāṇḍera gaṇa — všechna seskupení vesmírů; jaḍa-rūpā — jevící se jako netečná; prakṛti — hmotná energie; nahe — není; brahmāṇḍa-kāraṇa — příčina vesmírného projevu.

Translation

Překlad

“By the agency of the material energy, this same Lord Saṅkarṣaṇa creates all the universes. The dull material energy — known in modern language as nature — is not the cause of the material universe.

„Ten samý Pán Saṅkarṣaṇa tvoří skrze hmotnou energii veškeré vesmíry. Netečná hmotná energie – moderním jazykem označovaná jako příroda – není příčinou hmotného vesmíru.“