Skip to main content

Text 250

Text 250

Text

Verš

prathamei kare kṛṣṇa ‘puruṣāvatāra’
seita puruṣa haya trividha prakāra
prathamei kare kṛṣṇa ‘puruṣāvatāra’
seita puruṣa haya trividha prakāra

Synonyms

Synonyma

prathamei — in the beginning; kare — does; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; puruṣa-avatāra — the incarnation of the three Viṣṇus (Mahā-Viṣṇu, Garbhodakaśāyī Viṣṇu and Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu); seita — that; puruṣa — Viṣṇu; haya — becomes; tri-vidha prakāra — three different manifestations.

prathamei — na počátku; kare — činí; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; puruṣa-avatāra — inkarnace tří Viṣṇuů (Mahā-Viṣṇu, Garbhodakaśāyī Viṣṇu a Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu); seita — tento; puruṣa — Viṣṇu; haya — stává se; tri-vidha prakāra — tři různé projevy.

Translation

Překlad

“In the beginning, Kṛṣṇa incarnates Himself as the puruṣa-avatāras, or Viṣṇu incarnations. These are of three types.

„Na počátku se Kṛṣṇa zjevuje jako puruṣa-avatārové neboli inkarnace Viṣṇua, a ti jsou tří druhů.“

Purport

Význam

Up to this verse, the many types of expansions have been described. Now the manifestations of the Lord’s different potencies will be described.

Dosud bylo popsáno mnoho druhů expanzí. Nyní budou popisovány Pánovy různé energie.