Skip to main content

Text 242

Text 242

Text

Verš

catvāro vāsudevādyā
nārāyaṇa-nṛsiṁhakau
hayagrīvo mahākroḍo
brahmā ceti navoditāḥ
catvāro vāsudevādyā
nārāyaṇa-nṛsiṁhakau
hayagrīvo mahākroḍo
brahmā ceti navoditāḥ

Synonyms

Synonyma

catvāraḥ — four principal protectors; vāsudeva-ādyāḥ — Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna and Aniruddha; nārāyaṇa — including Lord Nārāyaṇa; nṛsiṁhakau — as well as Lord Nṛsiṁha; hayagrīvaḥ — Lord Hayagrīva; mahākroḍaḥ — Lord Varāha; brahmā — Lord Brahmā; ca — also; iti — thus; nava-uditāḥ — nine personalities.

catvāraḥ — čtyři hlavní ochránci; vāsudeva-ādyāḥ — Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna a Aniruddha; nārāyaṇa — včetně Pána Nārāyaṇa; nṛsiṁhakau — včetně Pána Nṛsiṁhy; hayagrīvaḥ — Pána Hayagrīvy; mahākroḍaḥ — Pána Varāhy; brahmā — Pána Brahmy; ca — také; iti — takto; nava-uditāḥ — devět osobností.

Translation

Překlad

“ ‘The nine personalities mentioned are Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna, Aniruddha, Nārāyaṇa, Nṛsiṁha, Hayagrīva, Varāha and Brahmā.’

„  ,Těmito devíti osobnostmi, o kterých je zmínka, jsou Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna, Aniruddha, Nārāyaṇa, Nṛsiṁha, Hayagrīva, Varāha a Brahmā.̀  “

Purport

Význam

This verse is found in the Laghu-bhāgavatāmṛta (1.451). The Brahmā mentioned herein is not a living entity. Sometimes, when there is a scarcity of living entities to take charge of Brahmā’s post, Mahā-Viṣṇu expands Himself as Lord Brahmā. This Brahmā is not considered to be a living entity; He is an expansion of Viṣṇu.

Tento verš se nachází v Laghu-bhāgavatāmṛtě (1.451). Brahmā, o kterém je zde zmínka, není běžná živá bytost. Někdy, když schází živá bytost, jež by se ujala postavení Brahmy, expanduje se jako Pán Brahmā samotný Mahā-Viṣṇu. Tento Brahmā není považován za jednu z živých bytostí, protože je expanzí Viṣṇua.