Skip to main content

Text 212

Text 212

Text

Verš

yadyapi paravyoma sabākāra nitya-dhāma
tathāpi brahmāṇḍe kāro kāṅho sannidhāna
yadyapi paravyoma sabākāra nitya-dhāma
tathāpi brahmāṇḍe kāro kāṅho sannidhāna

Synonyms

Synonyma

yadyapi — although; paravyoma — the spiritual sky; sabākāra — of all of Them; nitya-dhāma — the eternal abode; tathāpi — still; brahmāṇḍe — in the material universes; kāro — of some of Them; kāṅho — somewhere; sannidhāna — the residential places.

yadyapi — i když; paravyoma — duchovní nebe; sabākāra — Jich všech; nitya-dhāma — věčné sídlo; tathāpi — přesto; brahmāṇḍe — v hmotných vesmírech; kāro — některých z Nich; kāṅho — někde; sannidhāna — sídla.

Translation

Překlad

“Although They all have Their residences eternally in the spiritual sky, some of Them are situated within the material universes.

„I když mají všechny tyto podoby svá věčná sídla v duchovním nebi, některé sídlí také v hmotných vesmírech.“