Skip to main content

Text 208

Text 208

Text

Verš

iṅhāra madhye yāhāra haya ākāra-veśa-bheda
sei sei haya vilāsa-vaibhava-vibheda
iṅhāra madhye yāhāra haya ākāra-veśa-bheda
sei sei haya vilāsa-vaibhava-vibheda

Synonyms

Synonyma

iṅhāra madhye — out of Them all; yāhāra — of whom; haya — there is; ākāra — of bodily features; veśa — of dress; bheda — difference; sei sei haya — They are; vilāsa-vaibhava — of vaibhava-vilāsa; vibheda — the difference.

iṅhāra madhye — z Nich všech; yāhāra — z jejichž; haya — je; ākāra — tělesných rysů; veśa — oblečení; bheda — rozdíl; sei sei haya — jsou; vilāsa-vaibhavavaibhava-vilāsy; vibheda — rozdíl.

Translation

Překlad

“Of all these, the forms that differ in dress and features are distinguished as vaibhava-vilāsa.

„Ze všech těchto podob jsou ty, které se liší v oblečení a rysech, označeny jako vaibhava-vilāsa.“