Skip to main content

Text 146

Text 146

Text

Verš

mukhya-gauṇa-vṛtti, kiṁvā anvaya-vyatireke
vedera pratijñā kevala kahaye kṛṣṇake
mukhya-gauṇa-vṛtti, kiṁvā anvaya-vyatireke
vedera pratijñā kevala kahaye kṛṣṇake

Synonyms

Synonyma

mukhya — chief; gauṇa — secondary; vṛtti — meaning; kiṁvā — or; anvaya-vyatireke — directly or indirectly; vedera pratijñā — ultimate declaration of the Vedas; kevala — only; kahaye — speaks; kṛṣṇake — about Kṛṣṇa.

mukhya — hlavní; gauṇa — druhotný; vṛtti — význam; kiṁvā — nebo; anvaya-vyatireke — přímo či nepřímo; vedera pratijñā — poslední slovo Véd; kevala — pouze; kahaye — mluví; kṛṣṇake — o Kṛṣṇovi.

Translation

Překlad

“When one accepts the Vedic literature by interpretation or even by dictionary meaning, directly or indirectly the ultimate declaration of Vedic knowledge points to Lord Kṛṣṇa.

„Pokud tedy přijmeme védskou literaturu na základě výkladů nebo i podle slovníkového významu slov, konečný výrok védského poznání přímo či nepřímo ukazuje na Pána Kṛṣṇu.“