Skip to main content

Text 84

Text 84

Text

Verš

caitanya-līlā-ratna-sāra,svarūpera bhāṇḍāra,
teṅho thuilā raghunāthera kaṇṭhe
tāhāṅ kichu ye śuniluṅ,
tāhā ihāṅ vistāriluṅ,
bhakta-gaṇe diluṅ ei bheṭe
caitanya-līlā-ratna-sāra,svarūpera bhāṇḍāra,
teṅho thuilā raghunāthera kaṇṭhe
tāhāṅ kichu ye śuniluṅ,
tāhā ihāṅ vistāriluṅ,
bhakta-gaṇe diluṅ ei bheṭe

Synonyms

Synonyma

caitanya-līlā — the pastimes of Lord Caitanya; ratna-sāra — the topmost jewel; svarūpera — of Svarūpa Dāmodara; bhāṇḍāra — of the storehouse; teṅho — he; thuilā — kept; raghunāthera kaṇṭhe — in the throat of Raghunātha dāsa Gosvāmī; tāhāṅ — there; kichu ye — whatever little; śuniluṅ — I have heard; tāhā — that only; ihāṅ — in this book; vistāriluṅ — I have described; bhakta-gaṇe — to the pure devotees; diluṅ — I gave; ei — this; bheṭe — presentation.

caitanya-līlā — zábavy Pána Caitanyi; ratna-sāra — největší drahokam; svarūpera — Svarūpy Dāmodara; bhāṇḍāra — tohoto skladiště; teṅho — on; thuilā — opatroval; raghu-nāthera kaṇṭhe — v hrdle Raghunātha dāse Gosvāmīho; tāhāṅ — tam; kichu ye — vše, co; śuniluṅ — jsem slyšel; tāhā — to pouze; ihāṅ — v této knize; vistāriluṅ — popsal jsem; bhakta-gaṇe — čistým oddaným; diluṅ — dal jsem; ei — tento; bheṭe — dar.

Translation

Překlad

The pastimes of Śrī Caitanya Mahāprabhu are the topmost of jewels. They have been kept in the storehouse of Svarūpa Dāmodara Gosvāmī, who has explained them to Raghunātha dāsa Gosvāmī, who has repeated them to me. Whatever little I have heard from Raghunātha dāsa Gosvāmī I have described in this book, which is presented to all devotees.

Zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou ty nejskvostnější drahokamy. Ve svém skladu je opatroval Svarūpa Dāmodara Gosvāmī, který je vyložil Raghunāthovi dāsovi Gosvāmīmu, a ten je zopakoval mně. V této knize, kterou věnuji všem oddaným, popisuji vše, co jsem vyslechl od Raghunātha dāse Gosvāmīho.

Purport

Význam

All the activities of Śrī Caitanya Mahāprabhu were noted by His personal secretary Svarūpa Dāmodara and repeated to Raghunātha dāsa Gosvāmī, who memorized them. Whatever Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī heard is recorded in Śrī Caitanya-caritāmṛta. This is called the paramparā system, from Śrī Caitanya Mahāprabhu to Svarūpa Dāmodara to Raghunātha dāsa Gosvāmī to Kavirāja Gosvāmī. Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī has distributed this information in his book Caitanya-caritāmṛta. In other words, Śrī Caitanya-caritāmṛta is the essence of the instruction given through the paramparā system of the disciplic succession stemming from Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Všechny činnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua zaznamenal Jeho osobní tajemník Svarūpa Dāmodara a zopakoval je Raghunāthovi dāsovi Gosvāmīmu, který si je zapamatoval. Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī zapsal vše, co vyslechl, do Śrī Caitanya-caritāmṛty. Tomu se říká systém parampary – od Śrī Caitanyi Mahāprabhua k Svarūpovi Dāmodarovi, Raghunāthovi dāsovi Gosvāmīmu a Kavirājovi Gosvāmīmu. Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī tuto informaci rozšířil prostřednictvím své knihy, Śrī Caitanya-caritāmṛty, která tedy obsahuje podstatu pokynů předávaných systémem parampary, učednické posloupnosti pocházející od Śrī Caitanyi Mahāprabhua.