Skip to main content

Text 75

Text 75

Text

Verš

kibā ei sākṣāt kāma,dyuti-bimba mūrtimān,
ki mādhurya svayaṁ mūrtimanta
kibā mano-netrotsava,
kibā prāṇa-vallabha,
satya kṛṣṇa āilā netrānanda
kibā ei sākṣāt kāma,dyuti-bimba mūrtimān,
ki mādhurya svayaṁ mūrtimanta
kibā mano-netrotsava,
kibā prāṇa-vallabha,
satya kṛṣṇa āilā netrānanda

Synonyms

Synonyma

kibā — whether; ei — this; sākṣāt — directly; kāma — Cupid; dyuti-bimba — reflection of the effulgence; mūrtimān — personified; ki — whether; mādhurya — sweetness; svayam — personally; mūrtimanta — personified; kibā — whether; manaḥ-netra-utsava — festival of the mind and eyes; kibā — whether; prāṇa-vallabha — My life and soul; satya — truly; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; āilā — has come; netra-ānanda — the pleasure of My eyes.

kibā — zdali; ei — tento; sākṣāt — přímo; kāma — Amor; dyuti-bimba — odraz záře; mūrtimān — zosobněný; ki — zdali; mādhurya — sladkost; svayam — osobně; mūrtimanta — zosobněná; kibā — zdali; manaḥ-netra-utsava — slavnost pro mysl a oči; kibā — zda; prāṇa-vallabha — Můj život; satya — opravdu; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; āilā — přišel; netra-ānanda — potěšení pro Mé oči.

Translation

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu then began to talk like this: “Is Cupid personified present with the effulgence and reflection of the kadamba tree? Is He the same person, personified sweetness, who is the pleasure of My eyes and mind, who is My life and soul? Has Kṛṣṇa actually come before My eyes?”

Potom začal Śrī Caitanya Mahāprabhu mluvit takto: „Je zde snad osobně přítomný Amor se září a odleskem kadambového stromu? Je to snad ten, který je zosobněnou sladkostí, potěšením pro Mé oči a mysl, Mým životem? Zjevil se snad opravdu Mým očím Kṛṣṇa?“