Skip to main content

Text 38

Text 38

Text

Verš

punaḥ yadi kona kṣaṇa,karāya kṛṣṇa daraśana
tabe sei ghaṭī-kṣaṇa-pala
diyā mālya-candana,
nānā ratna-ābharaṇa,
alaṅkṛta karimu sakala
punaḥ yadi kona kṣaṇa,karāya kṛṣṇa daraśana
tabe sei ghaṭī-kṣaṇa-pala
diyā mālya-candana,
nānā ratna-ābharaṇa,
alaṅkṛta karimu sakala

Synonyms

Synonyma

punaḥ — again; yadi — if; kona — some; kṣaṇa — moment; karāya — helps; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; daraśana — seeing; tabe — then; sei — that; ghaṭī-kṣaṇa-pala — seconds, moments and hours; diyā — offering; mālya-candana — garlands and sandalwood pulp; nānā — various; ratna — jewels; ābharaṇa — ornaments; alaṅkṛta — decorated; karimu — I shall make; sakala — all.

punaḥ — znovu; yadi — jestliže; kona — nějaký; kṣaṇa — okamžik; karāya — pomůže; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇu; daraśana — možnost vidět; tabe — potom; sei — těmto; ghaṭī-kṣaṇa-pala — sekundám, okamžikům a hodinám; diyā — poté, co obětuji; mālya-candana — girlandy a santálovou pastu; nānā — různými; ratna — klenoty; ābharaṇa — ozdobami; alaṅkṛta — ozdobené; karimu — učiním; sakala — všechny.

Translation

Překlad

“If by chance such a moment comes when I can once again see Kṛṣṇa, then I shall worship those seconds, moments and hours with flower garlands and pulp of sandalwood and decorate them with all kinds of jewels and ornaments.”

„Pokud snad nastane takový okamžik, kdy ještě jednou uvidím Kṛṣṇu, budu tyto vteřiny, okamžiky a hodiny uctívat květinovými girlandami a santálovou pastou a ozdobím je různými druhy drahokamů a ozdob.“