Skip to main content

Text 25

Text 25

Text

Verš

śata vatsara paryanta,jīvera jīvana anta,
ei vākya kaha nā vicāri’
nārīra yauvana-dhana,
yāre kṛṣṇa kare mana,
se yauvana-dina dui-cāri
śata vatsara paryanta,jīvera jīvana anta,
ei vākya kaha nā vicāri’
nārīra yauvana-dhana,
yāre kṛṣṇa kare mana,
se yauvana-dina dui-cāri

Synonyms

Synonyma

śata vatsara paryanta — up to one hundred years; jīvera — of the living entity; jīvana — of the life; anta — the end; ei vākya — this word; kaha — you speak; — without; vicāri’ — making consideration; nārīra — of a woman; yauvana-dhana — the wealth of youthfulness; yāre — in which; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; kare — does; mana — intention; se yauvana — that youthfulness; dina — days; dui-cāri — two or four.

śata vatsara paryanta — nanejvýš sto let; jīvera — živé bytosti; jīvana — života; anta — konec; ei vākya — tato slova; kaha — říkáte; vicāri' — bez uvážení; nārīra — ženy; yauvana-dhana — bohatství mládí; yāre — o které; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kare — projevuje; mana — zájem; se yauvana — toto mládí; dina — dny; dui-cāri — dva nebo čtyři.

Translation

Překlad

“ ‘A human being does not live more than a hundred years. You should also consider that the youthfulness of a woman, which is the only attraction for Kṛṣṇa, remains for only a few days.

„,Lidská bytost nežije déle než sto let. Musíte vzít také v úvahu, že mládí ženy, které je pro Kṛṣṇu jediným lákadlem, trvá pouhých několik dní.̀“