Skip to main content

Text 38

Text 38

Text

Verš

prabhu caliyāchena bindu-mādhava-daraśane
lakṣa lakṣa loka āise prabhura milane
prabhu caliyāchena bindu-mādhava-daraśane
lakṣa lakṣa loka āise prabhura milane

Synonyms

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; caliyāchena — was going; bindu-mādhava-daraśane — to see Lord Bindu Mādhava; lakṣa lakṣa loka — many hundreds of thousands of people; āise — came; prabhura — with Śrī Caitanya Mahāprabhu; milane — for meeting.

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; caliyāchena — chodil; bindu-mādhava-daraśane — navštívit Pána Bindu-Mādhavu; lakṣa lakṣa loka — mnoho set tisíc lidí; āise — přicházelo; prabhura — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; milane — kvůli setkání.

Translation

Překlad

At Prayāga, Śrī Caitanya Mahāprabhu went to see the temple of Bindu Mādhava, and many hundreds of thousands of people followed Him just to meet Him.

Když byl Śrī Caitanya Mahāprabhu v Prajágu, chodil do chrámu Bindu-Mādhavy a přitom Jej následovaly stovky tisíc lidí, kteří se s Ním chtěli setkat.