Skip to main content

Text 220

Text 220

Text

Verš

īśvara-jñāna, sambhrama-gaurava pracura
‘sevā’ kari’ kṛṣṇe sukha dena nirantara
īśvara-jñāna, sambhrama-gaurava pracura
‘sevā’ kari’ kṛṣṇe sukha dena nirantara

Synonyms

Synonyma

īśvara-jñāna — knowledge of the supreme controller; sambhrama-gaurava — awe and veneration; pracura — abundant; sevā — service; kari’ — performing; kṛṣṇe — unto Lord Kṛṣṇa; sukha — happiness; dena — gives; nirantara — constantly.

īśvara-jñāna — poznání o nejvyšším vládci; sambhrama-gaurava — bázeň a úcta; pracura — značná; sevā — službu; kari' — když koná; kṛṣṇe — Pánu Kṛṣṇovi; sukha — štěstí; dena — dává; nirantara — neustále.

Translation

Překlad

“On the dāsya-rasa platform, knowledge of the Supreme Personality of Godhead is revealed with awe and veneration. By rendering service unto Lord Kṛṣṇa, the devotee in dāsya-rasa gives constant happiness to the Lord.

„Na úrovni dāsya-rasy je poznání Nejvyšší Osobnosti Božství dáváno najevo s bázní a úctou. Oddaný v dāsya-rase přináší Pánu svou službou neustálé štěstí.“