Skip to main content

Text 206

Text 206

Text

Verš

uvāha kṛṣṇo bhagavān
śrīdāmānaṁ parājitaḥ
vṛṣabhaṁ bhadrasenas tu
pralambo rohiṇī-sutam
uvāha kṛṣṇo bhagavān
śrīdāmānaṁ parājitaḥ
vṛṣabhaṁ bhadrasenas tu
pralambo rohiṇī-sutam

Synonyms

Synonyma

uvāha — carried; kṛṣṇaḥ — Lord Kṛṣṇa; bhagavān — the Supreme Personality of Godhead; śrīdāmānam — Śrīdāmā; parājitaḥ — being defeated; vṛṣabham — Vṛṣabha; bhadrasenaḥ — Bhadrasena; tu — and; pralambaḥ — Pralamba; rohiṇī-sutam — Balarāma.

uvāha — nosil; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; śrīdāmānam — Śrīdāmu; parājitaḥ — poražený; vṛṣabham — Vṛṣabhu; bhadrasenaḥ — Bhadrasena; tu — a; pralambaḥ — Pralamba; rohiṇī-sutam — Balarāmu.

Translation

Překlad

“ ‘When Kṛṣṇa was defeated by Śrīdāmā, He had to carry him on His shoulders. Similarly, Bhadrasena carried Vṛṣabha, and Pralamba carried Balarāma, the son of Rohiṇī.’

„  ,Śrīdāmā jednou porazil Kṛṣṇu a ten ho za to musel nosit na zádech. Stejným způsobem nosil Bhadrasena Vṛṣabhu a Pralamba Balarāmu, syna Rohiṇī.̀  “

Purport

Význam

This verse is from Śrīmad-Bhāgavatam (10.18.24). When all the cowherd boys were playing in the forest of Vṛndāvana, the demon Pralambāsura appeared in order to kidnap Kṛṣṇa and Balarāma. The asura appeared disguised in the form of a cowherd boy, but Kṛṣṇa could understand his trick. Kṛṣṇa therefore divided all the cowherd boys into two parties. One party belonged to Balarāma, and the other party belonged to Kṛṣṇa Himself. Ultimately Kṛṣṇa was defeated in this play, and according to the wager, the defeated party had to carry the victorious party on their shoulders. Kṛṣṇa had to carry Śrīdāmā on His shoulders, and Bhadrasena had to carry Vṛṣabha. The demon Pralambāsura had to carry Balarāma, and when Balarāma mounted his shoulders, the demon ran far away. Finally the demon began to expand his body to a gigantic size, and Balarāma understood that he intended to kill Him. Balarāma immediately struck the demon’s head with His strong fist, and the demon fell down dead as if he were a snake whose head had been smashed.

Tento verš je ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.18.24). Když si jednou pasáčci hráli ve vrindávanském lese, objevil se tam démon Pralambāsura s úmyslem unést Kṛṣṇu a Balarāmu. Asura se objevil v podobě pasáčka, ale Kṛṣṇa jeho trik prohlédl a rozdělil pasáčky na dvě skupiny. Jedna patřila Balarāmovi a druhá Kṛṣṇovi. Kṛṣṇa byl nakonec v této hře poražen a podle sázky museli členové poražené skupiny nosit členy vítězné skupiny na zádech. Kṛṣṇa musel nosit Śrīdāmu, Bhadrasena Vṛṣabhu a démon Pralambāsura musel nést Balarāmu. Jakmile Balarāma vylezl démonovi na záda, démon s Ním utekl pryč. Nakonec začal zvětšovat svoje tělo do ohromné velikosti a Balarāma pochopil, že Ho chce zabít. Okamžitě démona udeřil do hlavy svou silnou pěstí a démon se zřítil mrtvý k zemi jako had s rozdrcenou hlavou.