Skip to main content

Text 126

Text 126

Text

Verš

kaiche aṣṭa-prahara karena śrī-kṛṣṇa-bhajana?”
tabe praśaṁsiyā kahe sei bhakta-gaṇa
kaiche aṣṭa-prahara karena śrī-kṛṣṇa-bhajana?”
tabe praśaṁsiyā kahe sei bhakta-gaṇa

Synonyms

Synonyma

kaiche — how; aṣṭa-prahara — twenty-four hours; karena — do; śrī-kṛṣṇa-bhajana — worshiping of Lord Kṛṣṇa; tabe — at that time; praśaṁsiyā — praising; kahe — described; sei bhakta-gaṇa — those devotees.

kaiche — jak; aṣṭa-prahara — dvacet čtyři hodin; karena — provádějí; śrī-kṛṣṇa-bhajana — uctívání Pána Kṛṣṇy; tabe — tehdy; praśaṁsiyā — chválu; kahe — líčili; sei bhakta-gaṇa — tito oddaní.

Translation

Překlad

The Lord’s associates would also ask, “How is it that Rūpa and Sanātana are engaging in devotional service twenty-four hours daily?” At that time the person who had returned from Vṛndāvana would praise Śrīla Rūpa and Sanātana Gosvāmīs.

Pánovi společníci se také ptali: „Jak to Rūpa a Sanātana dělají, že jsou dvacet čtyři hodin pohroužení v oddané službě?“ Dotazovaná osoba, která se vrátila z Vrindávanu, potom začala Śrīlu Rūpu a Sanātanu Gosvāmī vychvalovat.