Skip to main content

Text 124

Text 124

Text

Verš

keha yadi deśe yāya dekhi’ vṛndāvana
tāṅre praśna karena prabhura pāriṣada-gaṇa
keha yadi deśe yāya dekhi’ vṛndāvana
tāṅre praśna karena prabhura pāriṣada-gaṇa

Synonyms

Synonyma

keha — someone; yadi — if; deśe — to his country; yāya — goes; dekhi’ — after seeing; vṛndāvana — Vṛndāvana; tāṅre — unto that person; praśna karena — put questions; prabhura — of Śrī Caitanya Mahāprabhu; pāriṣada-gaṇa — personal associates.

keha — někdo; yadi — když; deśe — do své země; yāya — šel; dekhi' — po návštěvě; vṛndāvana — Vrindávanu; tāṅre — této osoby; praśna karena — ptali se; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; pāriṣada-gaṇa — osobní služebníci.

Translation

Překlad

If someone returned to his country after seeing Vṛndāvana, the associates of the Lord would ask him questions.

Když se někdo vrátil z návštěvy Vrindávanu do své země, Pánovi společníci se ho vždy vyptávali.