Skip to main content

Text 112

Text 112

Text

Verš

yāṅra icchā, prayāge yāñā karibe nimantraṇa’
eta bali’ prabhu lañā karila gamana
yāṅra icchā, prayāge yāñā karibe nimantraṇa’
eta bali’ prabhu lañā karila gamana

Synonyms

Synonyma

yāṅra — of whom; icchā — there is a desire; prayāge yāñā — going to Prayāga; karibe — may do; nimantraṇa — invitations; eta bali’ — saying this; prabhu lañā — with Śrī Caitanya Mahāprabhu; karila gamana — he departed for Prayāga.

yāṅra — čí; icchā — je touha; prayāge yāñā — po přemístění se do Prajágu; karibe — může učinit; nimantraṇa — pozvání; eta bali' — to když řekl; prabhu lañā — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; karila gamana — vydal se do Prajágu.

Translation

Překlad

Vallabha Bhaṭṭa said, “If anyone likes, he can go to Prayāga and extend invitations to the Lord.” In this way he took the Lord with him and departed for Prayāga.

Vallabha Bhaṭṭa řekl: „Pokud někdo chce, může jít do Prajágu a předložit Pánu pozvání.“ Potom vzal Pána s sebou a vydal se do Prajágu.