Skip to main content

Text 82

Text 82

Text

Verš

hena-kāle āila vaiṣṇava ‘kṛṣṇadāsa’ nāma
rājaputa-jāti, — gṛhastha, yamunā-pāre grāma
hena-kāle āila vaiṣṇava ‘kṛṣṇadāsa’ nāma
rājaputa-jāti, — gṛhastha, yamunā-pāre grāma

Synonyms

Synonyma

hena-kāle — at this time; āila — came; vaiṣṇava — a devotee; kṛṣṇadāsa nāma — of the name Kṛṣṇadāsa; rājaputa-jāti — belonging to the kṣatriya class; gṛhastha — householder; yamunā-pāre grāma — his residence on the other side of the Yamunā.

hena-kāle — tehdy; āila — přišel; vaiṣṇava — oddaný; kṛṣṇadāsa nāma — jménem Kṛṣṇadāsa; rājaputa-jāti — náležející k třídě kṣatriyů; gṛhastha — ženatý; yamunā-pāre grāma — jeho sídlo na druhém břehu Jamuny.

Translation

Překlad

During this time, a Vaiṣṇava named Kṛṣṇadāsa came to see Śrī Caitanya Mahāprabhu. He was a householder belonging to the kṣatriya caste, and his house was located on the other side of the Yamunā.

Tehdy přišel Śrī Caitanyu Mahāprabhua navštívit vaiṣṇava jménem Kṛṣṇadāsa. Byl ženatý a patřil ke třídě kṣatriyů. Jeho dům se nacházel na druhém břehu Jamuny.