Skip to main content

Text 41

Text 41

Text

Verš

gopāla mandire gelā, prabhu rahilā tale
prabhura vāñchā pūrṇa saba karila gopāle
gopāla mandire gelā, prabhu rahilā tale
prabhura vāñchā pūrṇa saba karila gopāle

Synonyms

Synonyma

gopāla — the Gopāla Deity; mandire gelā — returned to His temple; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; rahilā tale — remain at the bottom; prabhura — of Śrī Caitanya Mahāprabhu; vāñchā — desires; pūrṇa — satisfied; saba — all; karila — made; gopāle — the Gopāla Deity.

gopāla — Božstvo Gopāla; mandire gelā — vrátilo se do svého chrámu; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; rahilā tale — zůstal na úpatí; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; vāñchā — touhy; pūrṇa — uspokojené; saba — všechny; karila — učinilo; gopāle — Božstvo Gopāla.

Translation

Překlad

The Gopāla Deity then returned to His own temple, and Śrī Caitanya Mahāprabhu remained at the bottom of the hill. Thus all the desires of Śrī Caitanya Mahāprabhu were satisfied by the Gopāla Deity.

Poté se Božstvo Gopāla vrátilo do svého chrámu a Śrī Caitanya Mahāprabhu zůstal na úpatí kopce. Takto Božstvo Gopāla splnilo všechny touhy Śrī Caitanyi Mahāprabhua.