Skip to main content

Text 105

Text 105

Text

Verš

dūra haite tāhā dekhi’ lokera haya ‘bhrama’
‘kālīyera śarīre kṛṣṇa kariche nartana’!
dūra haite tāhā dekhi’ lokera haya ‘bhrama’
‘kālīyera śarīre kṛṣṇa kariche nartana’!

Synonyms

Synonyma

dūra haite — from a distant place; tāhā dekhi’ — seeing that; lokera — of people in general; haya — there is; bhrama — mistake; kālīyera — of the snake Kālīya; śarīre — on the body; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; kariche nartana — is dancing.

dūra haite — z dálky; tāhā dekhi' — když to vidí; lokera — obyčejných lidí; haya — je; bhrama — omyl; kālīyera — hada Kālīyi; śarīre — na těle; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kariche nartana — tančí.

Translation

Překlad

“From a distance, people mistakenly think that they are seeing Kṛṣṇa dancing on the body of the Kālīya serpent.

„Při pohledu z dálky se však obyčejní lidé mylně domnívají, že vidí Kṛṣṇu tančit na těle hada Kālīyi.“