Skip to main content

Text 232

Text 232

Text

Verš

tabu likhibāre nāre tāra eka kaṇa
uddeśa karite kari dig-daraśana
tabu likhibāre nāre tāra eka kaṇa
uddeśa karite kari dig-daraśana

Synonyms

Synonyma

tabu — yet; likhibāre — to write; nāre — is not able; tāra — of that; eka — one; kaṇa — fragment; uddeśa — indication; karite — to make; kari — I perform; dik-daraśana — pointing out the direction.

tabu — přesto; likhibāre — vylíčit; nāre — není schopen; tāra — toho; eka — jeden; kaṇa — zlomek; uddeśa — náznak; karite — udělat; kari — činím; dik-daraśana — ukazání směru.

Translation

Překlad

Since Lord Ananta Himself cannot describe even a fragment of these pastimes, I am simply pointing out the direction.

A protože samotný Pán Ananta nedokáže popsat ani zlomek těchto zábav, já pouze ukazuji směr.