Skip to main content

Text 212

Text 212

Text

Verš

śrī-rādhikāyāḥ priyatā su-rūpatā
su-śīlatā nartana-gāna-cāturī
guṇāli-sampat kavitā ca rājate
jagan-mano-mohana-citta-mohinī
śrī-rādhikāyāḥ priyatā su-rūpatā
su-śīlatā nartana-gāna-cāturī
guṇāli-sampat kavitā ca rājate
jagan-mano-mohana-citta-mohinī

Synonyms

Synonyma

śrī-rādhikāyāḥ — of Śrīmatī Rādhārāṇī; priyatā — affection; su-rūpatā — exquisite beauty; su-śīlatā — good behavior; nartana-gāna — in chanting and dancing; cāturī — artistry; guṇa-āli-sampat — possession of such transcendental qualities; kavitā — poetry; ca — also; rājate — shine; jagat-manaḥ-mohana — of Kṛṣṇa, who attracts the mind of the whole universe; citta-mohinī — the attractor of the mind.

śrī-rādhikāyāḥ — Śrīmatī Rādhārāṇī; priyatā — citová náklonnost; su-rūpatā — dokonalá krása; su-śīlatā — dobré chování; nartana-gāna — ve zpěvu a tanci; cāturī — umělecké mistrovství; guṇa-āli-sampat — vybavenost takovými transcendentálními vlastnostmi; kavitā — poezie; ca — také; rājate — září; jagat-manaḥ-mohana — Kṛṣṇy, který přitahuje mysl celého vesmíru; citta-mohinī — přitahuje mysl.

Translation

Překlad

The female parrot said, “Śrīmatī Rādhārāṇī’s affection, Her exquisite beauty and good behavior, Her artistic dancing and chanting and Her poetic compositions are all so attractive that they attract the mind of Kṛṣṇa, who attracts the mind of everyone in the universe.”

Samička řekla: „Citová náklonnost Śrīmatī Rādhārāṇī, Její dokonalá krása a dobré chování, Její umělecký tanec a zpěv a Její básně jsou tak přitažlivé, že okouzlují mysl Kṛṣṇy, který přitahuje mysl každého ve vesmíru.“

Purport

Význam

This verse is also found in the Govinda-līlāmṛta (13.30).

Tento verš je také z Govinda-līlāmṛty (13.30).