Skip to main content

Text 167

Text 167

Text

Verš

kṛpā kari’ teṅho mora nilaye āilā
more śiṣya kari’ mora hāte ‘bhikṣā’ kailā
kṛpā kari’ teṅho mora nilaye āilā
more śiṣya kari’ mora hāte ‘bhikṣā’ kailā

Synonyms

Synonyma

kṛpā kari’ — by his causeless mercy; teṅho — he; mora nilaye — to my humble place; āilā — came; more — me; śiṣya kari’ — accepting as his disciple; mora hāte — from my hand; bhikṣā kailā — accepted lunch.

kṛpā kari' — ze své bezpříčinné milosti; teṅho — on; mora nilaye — do mého skromného příbytku; āilā — přišel; more — mě; śiṣya kari' — přijal za svého žáka a; mora hāte — z mé ruky; bhikṣā kailā — přijal oběd.

Translation

Překlad

“While at Mathurā, Śrīpāda Mādhavendra Purī visited my house and accepted me as a disciple. He even took lunch at my home.

„Během pobytu v Mathuře Śrīpāda Mādhavendra Purī navštívil můj dům a přijal mne za svého žáka. Dokonce v mém domě i poobědval.“