Skip to main content

Text 156

Text 156

Text

Verš

mathurā āsiyā kailā ‘viśrānti-tīrthe’ snāna
‘janma-sthāne’ ‘keśava’ dekhi’ karilā praṇāma
mathurā āsiyā kailā ‘viśrānti-tīrthe’ snāna
‘janma-sthāne’ ‘keśava’ dekhi’ karilā praṇāma

Synonyms

Synonyma

mathurā āsiyā — coming in to Mathurā; kailā — performed; viśrānti-tīrthe — at the bathing place known as Viśrāma-ghāṭa; snāna — bathing; janma-sthāne — at the place of Lord Kṛṣṇa’s birth; keśava — the Deity named Keśava; dekhi’ — seeing; karilā praṇāma — offered His respectful obeisances.

mathurā āsiyā — když přišel do Mathury; kailā — vykonal; viśrānti-tīrthe — na koupacím místě zvaném Višrám-ghát; snāna — koupel; janma-sthāne — na místě zrození Pána Kṛṣṇy; keśava — Božstvo jménem Keśava; dekhi' — když viděl; karilā praṇāma — s úctou se poklonil.

Translation

Překlad

When Śrī Caitanya Mahāprabhu entered the city of Mathurā, He took His bath at Viśrāma-ghāṭa. He then visited the birthplace of Kṛṣṇa and saw the Deity named Keśavajī. He offered His respectful obeisances to this Deity.

Śrī Caitanya Mahāprabhu vstoupil do města Mathury a vykoupal se na Višrám-ghátu. Potom navštívil Kṛṣṇovo rodiště a zhlédl Božstvo Keśavajīho, kterému se s úctou poklonil.

Purport

Význam

At the present moment, the temple of Keśavajī is very much improved. At one time, Keśavajī-mandira was attacked by the emperor Aurangzeb, who constructed such a big mosque there that the temple of Keśavajī was insignificant in comparison. But with the help of many rich Marwaris, the temple has been improved, and a very large temple is now being constructed so that the mosque is now appearing diminished in comparison. Many archeological discoveries have been made there, and many people from foreign countries are beginning to appreciate Kṛṣṇa’s birthplace. This Kṛṣṇa consciousness movement is attracting many foreigners to the Keśavajī temple, and now they will also be attracted by the Kṛṣṇa-Balarāma temple in Vṛndāvana.

Dnes je chrám Keśavajīho v mnohem lepším stavu než dříve. Kdysi byl Keśavajī-mandir napaden císařem Aurangzébem. Ten vedle postavil tak velkou mešitu, že ve srovnání s ní byl chrám Keśavajīho zanedbatelný. Za pomoci mnoha bohatých Márvárců se tento chrám vylepšuje a staví se obrovský chrám, takže již nyní vypadá mešita ve srovnání menší. Bylo tam učiněno také mnoho archeologických nálezů a mnoho lidí z cizích zemí začíná Kṛṣṇovo rodiště oceňovat. Toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy přitahuje do chrámu Keśavajīho mnoho cizinců, a ti budou nyní upoutáni ještě chrámem Kṛṣṇy a Balarāmy ve Vrindávanu.