Skip to main content

Text 13

Text 13

Text

Verš

prabhu kahe, — nija-saṅgī kāṅho nā la-iba
eka-jane nile, ānera mane duḥkha ha-iba
prabhu kahe, — nija-saṅgī kāṅho nā la-iba
eka-jane nile, ānera mane duḥkha ha-iba

Synonyms

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu replied; nija-saṅgī — of My associates; kāṅho — anyone; — not; la-iba — I shall take; eka-jane nile — if I take someone; ānera mane — in the mind of others; duḥkha ha-iba — there will be unhappiness.

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl; nija-saṅgī — z Mých společníků; kāṅho — nikoho; — ne; la-iba — vezmu; eka-jane nile — pokud vezmu jednoho; ānera mane — v mysli ostatních; duḥkha ha-iba — bude neštěstí.

Translation

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu said, “I shall not take any of My associates with Me, because if I choose someone, all the others will be unhappy.

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Žádného ze svých společníků s sebou nevezmu, protože když někoho vyberu, všichni ostatní budou nešťastní.“