Skip to main content

Text 12

Text 12

Text

Verš

vana-pathe yāite nāhi ‘bhojyānna’-brāhmaṇa
ājñā kara, — saṅge caluka vipra eka-jana’
vana-pathe yāite nāhi ‘bhojyānna’-brāhmaṇa
ājñā kara, — saṅge caluka vipra eka-jana’

Synonyms

Synonyma

vana-pathe — on the forest path; yāite — going; nāhi — there is not; bhojya-anna-brāhmaṇa — a brāhmaṇa whose food can be accepted; ājñā kara — please give permission; saṅge — along; caluka — may go; vipra — brāhmaṇa; eka-jana — one person.

vana-pathe — na cestě lesem; yāite — až půjdeš; nāhi — není; bhojya-anna-brāhmaṇabrāhmaṇa, od kterého lze přijmout jídlo; ājñā kara — dej prosím svolení; saṅge — společně s; caluka — může jít; viprabrāhmaṇa; eka-jana — jeden.

Translation

Překlad

“When You go through the jungle, there will be no brāhmaṇa available from whom You can accept lunch. Therefore please give permission for at least one pure brāhmaṇa to accompany You.”

„Až půjdeš džunglí, nebude tam žádný brāhmaṇa, od kterého bys mohl přijmout oběd. Dovol tedy prosím, aby s Tebou šel alespoň jeden čistý brāhmaṇa.“