Skip to main content

Text 108

Text 108

Text

Verš

ājānu-lambita bhuja, kamala-nayana
yata kichu īśvarera sarva sal-lakṣaṇa
ājānu-lambita bhuja, kamala-nayana
yata kichu īśvarera sarva sal-lakṣaṇa

Synonyms

Synonyma

ājānu-lambita — reaching down to the knees; bhuja — arms; kamala-nayana — eyes like the petals of a lotus flower; yata — as many as; kichu — any; īśvarera — of the Supreme Personality of Godhead; sarva — all; sat-lakṣaṇa — transcendental symptoms.

ājānu-lambita — sahající až ke kolenům; bhuja — paže; kamala-nayana — oči jako okvětní lístky lotosového květu; yata — veškeré; kichu — jakékoliv; īśvarera — Nejvyšší Osobnosti Božství; sarva — všechny; sat-lakṣaṇa — transcendentální příznaky.

Translation

Překlad

“He has arms that extend to His knees, and His eyes are like the petals of a lotus. In His person are all the transcendental symptoms of the Supreme Personality of Godhead.

„Ruce Mu sahají až ke kolenům a oči má jako okvětní lístky lotosu. V Jeho osobě se nacházejí veškeré transcendentální příznaky Nejvyšší Osobnosti Božství.“