Skip to main content

Text 261

Text 261

Text

Verš

dui bhāi — bhakta-rāja, kṛṣṇa-kṛpā-pātra
vyavahāre — rāja-mantrī haya rāja-pātra
dui bhāi — bhakta-rāja, kṛṣṇa-kṛpā-pātra
vyavahāre — rāja-mantrī haya rāja-pātra

Synonyms

Synonyma

dui bhāi — two brothers; bhakta-rāja — kings of devotees; kṛṣṇa-kṛpā-pātra — suitable candidates for Kṛṣṇa’s mercy; vyavahāre — in behavior; rāja-mantrī — ministers of the government; haya — are; rāja-pātra — government officers.

dui bhāi — dva bratři; bhakta-rāja — králové mezi oddanými; kṛṣṇa-kṛpā-pātra — vhodní uchazeči o Kṛṣṇovu milost; vyavahāre — v chování; rāja-mantrī — vládní ministři; haya — jsou; rāja-pātra — vládní úředníci.

Translation

Překlad

“These two brothers are great devotees and suitable recipients of Kṛṣṇa’s mercy, but in their ordinary dealings they are government officials, ministers to the King.

„Tito dva bratři jsou velcí oddaní a vhodní příjemci Kṛṣṇovy milosti, ale v běžném životě jsou to vládní úředníci, královi ministři.“