Skip to main content

Text 161

Text 161

Text

Verš

sei kāle se yavanera eka anucara
‘uḍiyā-kaṭake’ āila kari’ veśāntara
sei kāle se yavanera eka anucara
‘uḍiyā-kaṭake’ āila kari’ veśāntara

Synonyms

Synonyma

sei kāle — at that time; se yavanera — of the Muslim governor; eka anucara — one follower; uḍiyā-kaṭake — to the camp of Orissan soldiers; āila — came; kari’ veśa-antara — changing the dress.

sei kāle — tehdy; se yavanera — toho muslimského vládce; eka anucara — jeden následovník; uḍiyā-kaṭake — do tábora uríských vojáků; āila — přišel; kari' veśa-antara — poté, co si vzal jiné šaty.

Translation

Překlad

At that time, a follower of the Muslim governor arrived at the Orissa encampment dressed in disguise.

Tehdy přišel do uríského tábora jeden převlečený následovník muslimského vládce.